• Mural
    Mural

    Mural

    Mural ili zidno slikarstvo označava monumentalnu kompoziciju urađenu na zidu, tavanici ili nekoj drugoj velikoj permanentnoj zidanoj površini, kao njen integralni deo. Ova umetnička kompozicija u sebi objedinjava opšte elemente slike, i elemente arhitekture. Sama izrada zidne slike, odnosno murala, zavisi od sastava podloge uz koju je vezana odgovarajućom tehnikom, dok na kompoziciju i raspored elemenata utiče prostor čije dimenzije namjeću i dimenzije same zidne slike. Zidne slike, odnosno murali mogu biti izuzetno velike velike, pa u svojoj dekorativnoj, narativnoj ili memorijalnoj funkciji najčešće poprimaju monumentalni karakter. Najčešće se na ovaj način oslikavaju fasade zgrada ili velike zidne površine unutar prostorija (aule, stepeništa i sl). U širem smislu pojam „mural“…